top of page

Teşhis Yöntemleri

1) Kan Tahlilleri: Kanda yapılan başlıca tahliller şunlardır:

 

-Üre ve Kreatinin: Bu değerlerin yükselmesi böbrek yetmezliğinin ana tetkikleridir.

 

-Kan Sayımı: Kansızlık bulgusu saptanır.

 

- Ferritin, Demir ve Transferin Satürasyonu: Kansızlık sebebi hakkında bilgi verir.

 

- Elektrolit Değerleri: Başlıca ölçümler Sodyum, Potasyum, Klor, Bikarbonat ve Kalsiyumdur.

 

- Pıhtılaşma Testleri: Bu testlerde bozulma ve  

 

- Kan şekeri: Gizli şeker hastalığı ve şeker hastalığının derecesi hakkında bilgi verir.

 

- Parathormon: Böbrek yetmezliğinde yükselir.

 

- Kolesterol ve Trigliserid: Kalp ve damar hastalıkları için risk faktörlerini gösterir.

 

- SGOT ve SGPT: Karaciğer fonksiyon bozukluklarını gösterir.

 

- Kan Grubu: Kan verilmesi ve böbrek nakli için gereklidir.

 

-Hepatit Markerları: Diyalize başlarken Hepatit B, Hepatit C ve AIDS için tetkikler gereklidir. Hepatit B için aşılama planlanmalıdır.

 

2) İdrar Tetkikleri: İdrarda kan hücreleri, protein ve enfeksiyon sebepleri saptanır.

 

3) EKG: Kalpte beslenme bozuklukları ve kalp büyümesi hakkında bilgi verir.

 

4) Böbrek Ultrasonu: Böbrek boyutları ve böbrek dokusunun özellikleri incelenir. Tanıyı güçlendirmek ve akut-kronik böbrek yetmezliği ayrımı için kullanılır.

 

5) Ekokardiyografi (Kalp Ultrasonu): Kalp fonksiyonları ve kalpte sıvı toplanması hakkında bilgi verir.

 

6) Böbrek Sintigrafisi: Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde ana bulgulardır.

 

7) Böbrek Biopsisi: Ultrason altında bir iğne ile böbrekten alınan parçanın patoloji laboratuarında incelenmesidir.

bottom of page