top of page

Böbreklerimizi Tanıyalım

Böbreklerimiz belin arka duvarında, karın organlarının arkasında yeralan, kuru fasulye şeklinde 2 adet organımızdır. Yetişkinlerde bir böbreğin büyüklüğü yaklaşık kapalı bir yumruk büyüklüğündedir. Her bir böbreğin büyüklüğü 125-150 gramdır .

  

Böbreklerimiz günün 24 saatinin her anında sürekli çalışır. Böbreklerin ana görevi kanın süzerek zehirli madde ve fazla sıvının idrar şeklinde atılmasını sağlamaktır.

 Böbreklere atardamarlarla gelen kan, bu süzme ünitelerinde kan süzülerek idrar adını verdiğimiz sıvı oluşur. Böbrekte oluşan idrar idrar yollarından geçerek idrar kesesinde biriktirilir. İdrar kesesinde belli bir miktara ulaşan idrar, idrar yapma isteği oluşturur ve üretradan geçerek vücuttan dışarı atılır.

Böbreklerimiz vücudun en iyi kanlanan organlarındandır. Kalpten vücuda pompalanan kanın %20 si böbreklerimizden geçer. Günde böbreklerimizden geçen kan miktarı yaklaşık 1500 kilogramdır.

 

Böbreklerin başlıca bölümleri şunlardır:

1- Böbrek atardamarı: Aorttan çıkan bu atardamar böbreğe kan getirir.

2- Böbrek toplardamarı: Böbrekte süzülen kan, bu damar üzerinden kalbe geri döner.

3- Üreter : Böbreğin oluşturduğu idrarı, idrar kesesine yönlendirir.

4- Kapsül: Böbreğin en dıştaki kılıf dokusudur.

5- Kabuk(Korteks):  Glomerüller, proksimal ve distal tübülüsler ve dış korteksteki nefronların Henle kulpları bulunur.

6-Öz(Medulla): Bu bölümde toplayıcı kanallar,Henle kulpları bulunur.Medüllada bulunan toplayıcı kanallar sırasıyla küçük kaliks, büyük kaliks ve havuzcuka  açılır.

7-Havuzcuk: İdrarın göllendiği bölümdür.

 

Her bir böbrekte yaklaşık 1 milyon adet süzme ünitesi (nefron) bulunur.

Bir nefron temel olarak iki kısımdan oluşur:

1)Sıvının kandan filtre olduğu bir glomerül

2)Filtre edilmiş sıvının sonunda idrara dönüştüğü uzun, yer yer kıvrımlı bir tübül.

 

bottom of page