top of page

Sigara İçmek

Kadın Vaping

Sigara içmek tüm vücudumuzu etkilediği gibi, böbrek sağlığı üzerine olumsuz etkileri kanıtlanmıştır.

Sigara içmenin böbreklerinize giden kan akışını yavaşlatarak ve kan basıncınızı yükselterek çeşitli olumsuz etkileri olabilir. Kronik hastalıkları olan ve sağlıklı kişilerde bile sigara çeşitli sorunlara yol açar.

 

Araştırmalara göre sigara içmek kronik böbrek hastalığının ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.  Klinik çalışmalar sigara içmenin diyabet, hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve polikistik böbrek hastalığı olan kişilerde kronik böbrek hastalığını kötüleştirdiğini göstermiştir. Sigara içmek ayrıca böbrek nakli yapılmış hastalarda da böbrek yetmezliğine gidişi hızlandırmıştır.

Sigara içmek böbreklerimizi nasıl etkiler?

Kan basıncının yükselmesi  

Sigara içmek kan basıncında geçici bir artışa neden olur. Bu ani yükselişlerden en çok, halihazırda tansiyon sorunu yaşayan sigara içenler zarar görüyor. Sigara içmeye devam ederseniz ve hipertansiyon sorununu çözmezseniz böbrekleriniz zarar görecektir.

Böbrekler önemli sayıda kan damarı ile çevrilidir. Kan basıncı sürekli yüksekse bu damarlar zayıflar ve daralır. Bu olduğunda kanı böbreklere düzgün şekilde ulaştıramazlar. Böbrek atardamarları böbreğin kanı süzme yeteneğini azaltır. Buna karşılık, hasar gören böbrekler vücudun kan basıncını düzenlemesin yeterince yardımcı olamaz. Böbrek damarlarında hasar arttıkça böbrekleriniz iflas etmeye başlar.

Albüminüri 

Albüminüri, idrarınızda bulunan albümin miktarının artması durumudur. Albümin, moleküllerin kanınızda hareket etmesine yardımcı olan ve kanınızdaki sıvının dokulara sızmasını önleyen özel bir proteindir.

Böbrekleriniz sağlıklı olduğunda albüminin idrarınıza kaçmasına izin vermezler. Hasarlı bir böbrek albüminin bir kısmının geçmesine izin verebilir. İdrar testinde kanınızda yüksek düzeyde albümin ortaya çıkarsa, bu böbrek hastalığının bir işareti olabilir.

Sigara içenlerin idrarında sigara içmeyenlere göre daha yüksek albümin seviyeleri bulunur. Sigara içenlerin idrar albümin düzeylerinin sigara içmeyenlere göre önemli ölçüde daha yüksek olduğu gösterilmiştir. İdrarda albümin seviyeleri sigara içme miktarıyla doğru orantılıdır.

Böbrek atardamarında daralma

Böbrek atardamarında darlık, böbreklerinize kan taşıyan bir veya daha fazla atardamarın daraldığı durumdur. Bu durum oksijenlenmiş kanın böbreklerinize ulaşmasını engeller. Bu ise böbreklerimizin atıkı ürünleri düzgün şekilde süzme yeteneğini kaybeder. Sigara içmenin daha genç yaşta böbrek atardamarında daralmaya  neden olduğu gösterilmiştir.

Böbrek kanseri görülme riskinin artması

Böbrek kanseri böbreklerin birinde veya her ikisinde başlayabilir. Erken dönemde teşhis edilirse bu durumu ameliyatla tedavi etmek mümkündür. Sigara içmek böbrek kanseri gelişme riskini artırır. Risk içilen sigara miktarı ile orantılıdır. Sigarayı bırakırsanız risk düşmeye başlar.

bottom of page