top of page

Polikistik Böbrek Hastalığı

12176797_s_edited.jpg
Polikistik Böbrek Hastalığı Nedir?

Polikistik böbrek hastalığı, böbreklerde  içi sıvı dolu kistlerin oluşumu ile karekterize bir hastalıktır. Bu hastalığın genetik ve sonradan kazanılmış formları mevcuttur. Bu hastalığın sizde veya yakınlarınızda bulunması buna yönelik incelemeler yapılmasını gerektirir. Kistler boyut olarak değişkenlik gösterebilir. Kistler böbrekle birlikte karaciğer veya diğer organlarda da izlenebilir. Kistlerin büyümesi zamanla böbrek fonksiyonlarını bozarak kronik böbrek yetmezliğine yol açabilir. 

Belirtiler ve Şikayetler
 • Yüksek tansiyon

 • Baş ağrıları

 • Sırt veya yan ağrıları

 • Karında ağrı ve dolgunluk hissi

 • İdrarda kan görülmesi

 • Böbreklerde taş oluşumu

 • İdrar yolu ve böbrek enfeksiyonları

 • Böbrek fonksiyonlarında kayıp ve böbrek yetmezliği

Teşhis

Polikistik böbrek hastalığı  tanısında,  bazı görüntüleme yöntemleri, kan ve idrar tetkikleri yapılır. Bu tetkikler kistlerin boyutunu ve sayısını saptarken, böbrek fonksiyonlarının durumu hakkında da  bilgiler verir:

 • Ultrasonografi: Ses dalgaları kullanılarak böbrek boyutları, kistlerin sayısını yerini ve büyüklüğü hakkında bilgiler verir. 

 • Bilgisayarlı Tomografi :  Hareketli bir masa üzerinde uzanırken,  X-ışınları kullanılarak yapılan bir incelemedir. Böbreklerin ve kistlerin kesit görüntüleri alınarak durum net olarak anlaşılır. Doktorunuz böbreklerin kesit görüntülerini görebilir.

 • Manyetik Rezonans:  Manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanılarak böbreklerin kesitsel görüntülerini oluşturur.

 • Kan Tetkikleri: Böbrek fonksiyonlarınızın durumunu ve böbrek hastalığına bağlı oluşan sıvı ve elektrolit bozukluklarını saptamamızı sağlar.

 • İdrar Testi:  Bu hastalığa başlı oluşan idrar yolu enfeksiyonları, kanama vb. sorunları değerlendirmemizi sağlar.

Tedavi

Polikistik böbrek hastalığının tedavisi, erken dönemlerinde aşağıdaki bulgu ve komplikasyonlara çözüm bulmayı amaçlar:

 • Yüksek tansiyon tedavisi:  Yüksek tansiyonun kontrol edilmesi ve takibi hastalığın ilerlemesini geciktirebilir ve böbrek hasarını yavaşlatabilir. Diyet önerileri, sigaranın bırakılması ve ilaç tedavileri tansiyonunuzun kontrol altına alınmasını sağlar. 

 • Ağrı Tedavisi:  Hastalığa bağlı oluşan ağrılar için böbreğe en az zarar veren ağrı kesicilerle tedavi uygulanmalıdır.  Bununla birlikte, bazı insanlar için, ağrı  çok şiddetli ve sürekli olabilr. Bazen doktorunuz kistlerin operasyon ile çıkarılmasını önerebilir.

 • İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi: Enfeksiyonların antibiyotiklerle tedavi edilmesi, böbrek hasarını azaltmak için gereklidir.

 • Kanlı İdrar Sorununu çözmek:  Çok miktarda sıvı tüketmeniz (tercihen su) idrar yollarında tıkayıcı pıhtıların oluşmasını engeller. 

 • Böbrek yetmezliği tedavisi:  Böbrekleriniz atık ürünleri ve sıvıları kanınızdan temizleyemez hale gelirse böbrek fonksiyonlarını yerine koymak gerekir. Bunun için hemodiyaliz veya periton diyalizi uygulanması veya böbrek nakli yapılması gerekli olabilir.

bottom of page