top of page

Periton Diyalizinin Bileşenleri

39648411_s.jpg
Periton Diyaliz Katateri

Periton diyalizi için değişik materyallerden yumuşak ve esneyebilen kateterler mevcuttur.

Kataterin batın içinde kalan ucunda sıvının rahat alınıp verilebilmesi için bir çok delik mevcuttur.

Katater üzerinde kataterin dokulara sabitlenmesi ve yapışması için dakron keçeler mevcuttur. Bu şekilde batından diyaliz sıvısının sızması engellenir ve enfeksiyona karşı bariyer oluşur.

Periton Diyaliz Sıvıları

 Periton diyalizinde  amaç periton boşluğunda verilen sıvı ile kan arasında vücut sıvılarının  ve toksik maddelerin geçişinin sağlanmasıdır. Periton diyaliz sıvıları 500-5000 ml arasında değişen miktarlarda steril poşetler halinde üretilmektedir.

Periton diyaliz sıvılarının içerisinde;

Elektrolitler: Sıvılar değişik miktarlarda Sodyum, Klor, Potasyum gibi elektrolitleri içerir.

 Osmotik ajanlar

Tampon maddeler bulunur

 

Bağlantı Sistemleri

Bağlantı sistemi, diyaliz sıvısının kateterden verilebilmesi için kullanılan transfer seti ve bunlar arasındaki bağlantıları sağlayan adaptörlerden oluşur.

Peritonit sıklığını ve PD tedavisinin başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de kullanılan bağlantı sistemleridir.

Değişik özelliklerde ve dizaynlarda bağlantı sistemleri mevcuttur.

bottom of page