top of page

Diabet (Şeker Hastalığı)

Tip 2 diyabet hastaları için Yoğun Bakım Diyabetik
Diabet Nedir?

Diabet insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu oluşan metabolik bir hastalıktır. İnsülin pankreastan salgılanır, kandaki şekerin(glukoz) karaciğerde ve dokularda depolanmasını sağlar. İnsülin kandaki glukoz düzeyinin normal değerlerde (70-100 mg/dl) kalmasını sağlar. Diabette kandaki yemek sonrası şeker değerleri yükselir ve buna bağlı sorunlar izlenir.

Diabetin Klinik Formları

 Tip 1 Diabet: İnsüline bağımlı diabet adı da kullanılır. Genellikle çocuk ve genç yaşlarda başlar. İnsülin üretimi yoktur. Bu sebeple bu hastaların insülin kullanması zorunludur.

 Tip 2 Diabet: İnsülin miktarının az veya dokularda insüline direnç olması sonucu oluşur. Bu hastalar başlangıçta diyet, egzersiz veya ağızdan alınan ilaçlarla tedavi edilir. Hastalığın ilerleyen zamanlarında bu tedaviler yetersiz kaldığında insülin kullanmaları gerekir. 

Diabet Komplikasyonları

 Kalp ve damar sistemi: Erken yaşta ortaya çıkan kalp krizi ve atardamar tıkanma riski mevcuttur.

 Göz: Gözlerde görme kaybı oluşabilir.

 Sinirsel bozukluklar: Kol veya bacaklarda uyuşma, karıncalanma ve ağrı gibi şikayetlere sebep olur.

 Böbrekler: Günümüzde diabet böbrek yetmezliği yapan sebepler arasında ilk sıradadır.

Diyabet Tedavisi

Diabet tedavisinde amaç kan şekeri düzeyini ideal seviyelerde tutmaktır.

 Diyet düzenlemeleri

 Ağızdan alınan diabet ilaçları

 İnsülin injeksiyonları

bottom of page