top of page

Hazırlıklar - Canlıdan Böbrek Nakli 

böbrek nakli hazırlığı
Başvuru

Hastaneye size böbrek vermeyi düşünen yakınlarınızla birlikte geliniz.

  Hastanemize ilk gelişinizde şunları yanınızda getirmelisiniz:

 1- Kimlik belgeniz

 2- Diyaliz Merkezinden epikriz ve son aylarda yapılan tetkikleriniz 

 3- Şu ana kadar uygulanan tedavileriniz ile ilgili epikriz ve tetkikler

 4- Kalp hastalığı ile ilgili muayene sonuçları ve tetkik sonuçları ( Elektrokardiografi, Ekokardiyografi, Efor Testi, Koroner Anjiografi, vb.)

 5- Vericinizin sağlık durumu hakkındaki tüm belgeler

İşleyiş

 1- Organ Nakli Koordinatörü ile tanışma ve böbrek nakli konusunda eğitici sunum yapılması

  2- Böbrek Nakli Cerrahı ve Nefroloji Uzmanı ile tanışma, ilk muayeneniz ve tetkiklerinizin değerlendirilmesi

  3- Doktorlarımız tarafından eksik  tetkiklerinizin istenmesi.

  4- Hastanemizde  tetkiklerinizin tamamlanması 

Alıcı Tetkikleri

  1. Hemogram

  2. Biokimyasal tetkikler

  3. Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili (Serolojik) tetkikler ( Hepatit B,Hepatit C, HİV tetkikleri)

  4. Kardiolojik Muayene ve Tetkikler (Ekokardiografi ve Efor Testi)

  5. Kan grubu incelemesi

  6. Pıhtılaşma Testleri

  7. Hormon Testleri: Tiroid testleri, Prostat Testi (Erkekler için), Gebelik Testi (Bayanlar için)

  8. Doku tipi testleri( Doku grubları, Krosss Match)

  9. Akciğer filmi ve Mammografi ( 50yaş üstü bayanlara)

  10. Batın Ultrasonografisi

  11. Batın Bilgisayarlı Tomografi Anjiografisi (BT Anjio)

  12. Konsültasyonlar ( Nefroloji, Göğüs Hastalıkları,  Psikiatri, Kadın Doğum, Üroloji vb.) 

Verici Tetkikleri

  1. İdrar incelemesi

  2. Böbrek Fonksiyon Testleri

  3. Hemogram

  4. Biokimya Tetkikleri

  5. Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili (Serolojik) tetkikler ( Hepatit B,Hepatit C, HİV tetkikleri)

  6. Kardiolojik Muayene ve Tetkikler (Ekokardiografi ve Efor Testi)

  7. Kan grubu incelemesi

  8. Pıhtılaşma Testleri

  9. Hormon Testleri: Tiroid testleri, Prostat Testi (Erkekler için), Gebelik Testi (Bayanlar için)

  10. Doku tipi testleri( Doku grubları, Krosss Match)

  11. Akciğer filmi ve Mammografi ( 50 yaş üstü bayanlara)

  12. Konsültasyonlar( Nefroloji, Göğüs Hastalıkları,  Psikiatri, Kadın Doğum, Üroloji vb.)

  13. Batın Bilgisayarlı  Tomografi Anjiografisi(BT Anjio)

Böbrek Nakli Konseyi

Tetkikleriniz tamamlandıktan sonra tüm tetkikleriniz doktorlarımız tarafından tekrar incelenecektir.

 Muayene ve tetkik sonuçları böbrek nakli için uygun görülen hastalar bilimsel konseyde bir çok hekim tarafından tekrar değerlendirilecektir.

 Bilimsel konseyde böbrek nakline karar verilen hastalara randevu verilerek, operasyon için son hazırlıklar gerçekleştirilecektir.

bottom of page