top of page

Kadavradan Böbrek Nakli

Denetleme Kan Basıncı
Kadavraya Kayıt Başvurusu

 Canlı vericisi olmayan diyaliz hastaları organ nakli merkezlerinde kadavra bekleme listesine yazılmalıdır.

 Hastanemize ilk gelişinizde şunları yanınızda getirmelisiniz:

  1- Kimlik belgeniz

  2- Diyaliz Merkezinden epikriz ve son aylarda yapılan tetkikleriniz 

  3- Şu ana kadar uygulanan tedavileriniz ile ilgili epikriz ve tetkikler

  4- Kalp hastalığı ile ilgili muayene sonuçları ve tetkik sonuçları (Elektrokardiografi, Ekokardiyografi, Efor Testi, Koroner Anjiografi, vb.) 

 

Kadavraya Kayıt Süreci

  1- Organ Nakli Koordinatörü ile tanışma ve böbrek nakli konusunda eğitici sunum yapılması

  2- Nefroloji Uzmanı tarafından, ilk muayeneniz ve tetkiklerinizin değerlendirilmesi

  3- Doktorlarımız tarafından eksik  tetkiklerinizin istenmesi.

  4- Hastanemizde  tetkiklerinizin tamamlanması 

 
Kadavraya Kayıt İçin Yapılan Tetkikler

  1. Hemogram

  2. Biokimyasal tetkikler 

  3. Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili (Serolojik) tetkikler ( Hepatit B,Hepatit C, HİV tetkikleri)

  4. Kardiolojik Muayene ve Tetkikler (Ekokardiografi ve Efor Testi)

  5. Kan grubu incelemesi

  6. Pıhtılaşma Testleri

  7. Hormon Testleri: Tiroid testleri, Prostat Testi (Erkekler için), Gebelik Testi (Bayanlar için)

  8. Doku tipi testleri

  9. Akciğer filmi ve Mammografi ( 50yaş üstü bayanlara)

 10. Batın Ultrasonografisi

 11. Batın Bilgisayarlı Tomografi Anjiografisi (BT Anjio)

 12. Konsültasyonlar ( Nefroloji, Göğüs Hastalıkları,  Psikiatri, Kadın Doğum, Üroloji vb.)

 Kadavra Beklerken Dikkat Edilecek Noktalar

 1- Yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat ediniz. 

 2- Genel vücud ve diş temizliğine önem veriniz. 

 3- Enfeksiyonlardan korunmak için gerekli önlemleri alın. 

 4- Kan Tranfüzyonu (kan verilmesi) mümkün olduğunca uygulanmamalıdır. Kan verilecekse ışınlanmış kan verilmelidir.

 5- Diyaliz hekiminizin önerilerine ve tedavilerine uyunuz. 

 6- Adres, telefon ve sağlık durumunuzdaki değişiklikleri böbrek nakli merkezinize bildiriniz.z. 

 7- Kadavra Hazırlık Polikliniğindeki randevularınıza uyunuz ve tetkiklerinizi yaptırınız.

bottom of page