top of page

Obesite (Şişmanlık)

Doktor ' s ofisinde çocuk
Obesite Nedir?

Obesite dünyada ve ülkemizde oranı gitgide artan bir salgın şeklinde önem kazanmaktadır. Önümüzdeki yıllarda toplumda obesite oranının daha da artacağı öngörülmektedir.  Obesitenin artması diabet, kalp-damar hastalıkları ve kronik böbrek hastalığı riskinin artmasını getirmektedir.

 

Sigara, hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi kardiyovasküler hastalıklar için belirlenen risk faktörlerindeki azalmaya rağmen günümüzde obesite ve kronik böbrek hastalığı oranı artmaktadır. Dünya çapında insanlarda kronik hastalıklardan kaçınmanın önündeki önemli bir engel, obesitenin artan gelişimidir. 

 
Obesite ve Kronik Böbrek Hastalığı

Obesite yeni tanı konan kronik böbrek hastalığı için, en güçlü risk faktörlerinden biridir. Obes bireylerde vücudun artan ihtiyacını karşılamak için hiperfiltrasyon (aşırı süzme) gelişir. Bu ise glomerül içindeki basıncın artmasıyla böbreklere zarar verir ve uzun yıllar sonra kronik böbrek hastalığı görülme riskini artırır.

Son yıllarda obesiteye bağlı glomerüllerde patoloji görülme oranı 10 kat artmıştır. Obesitenin ayrıca böbrek taşı ve böbrek kanseri de olmak üzere kanser gelişimi için bir risk faktörü olduğu gösterilmiştir.

 

Obesite Nedenleri

Obesitenin temel nedeni, günlük enerji alımının günlük enerji harcamasından daha fazla olması nedeniyle yağ dokusunda aşırı miktarda yağ birikmesidir.  Ekonomik büyüme ile; yürümek yerine araç kullanma, hareketsiz yaşam, işlenmiş gıdalar, fast-food tüketimi, şekerli içecekler, yüksek kalorili yemekler ve porsiyonların büyümesi obesitenin artmasından sorumlu tutulmuştur.

 

Teşhis

Obesitenin derecelendirilmesinde Vücut kitle indeksi (VKİ) denilen bir test kullanılır. Vücut kitle indeksi; bir kişinin vücudundaki tahmini yağ oranını gösteren bir hesaplama yöntemidir. Bu yöntemde kişinin boy kilo oranı esas alınır. İndeksin verdiği sonuca göre kişinin kilosunun ideal kilosuna yakınlığı değerlendirilir.  Vücut kitle indeksi, vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle (kg/m²) hesaplanır.

 

 Sonuçlar şu şekilde yorumlanır:

  • 18, 5 kg/m² ‘nin altındaki sonuçlar: İdeal kilonun altında

  • 18, 5 kg/m² ile 24, 9 kg/m² arasındaki sonuçlar: İdeal kiloda

  • 25 kg/m² ile 29, 9 kg/m² arasındaki sonuçlar: İdeal kilonun üstünde

  • 30 kg/m² ile 39, 9 kg/m² arasındaki sonuçlar: İdeal kilonun çok üstünde (obes)

  • 40 kg/m² üzerindeki sonuçlar: İdeal kilonun çok üstünde (morbid obes)

 

Tedavi ve Önlemler

Bu bizi, çocukları dışarıda daha fazla oynamaya, yetişkinleri de sağlıklı beslenme, kişisel tempolu yürüyüşlere ve diğer egzersiz türlerine katılmaya teşvik ederek obesite riskini azaltmaya yönlendirmektedir.

Kronik böbrek hastalığı riski taşıyan obes kişilerde vücut ağırlığını azaltmak, özellikle diyabet ve hipertansiyonun kontrolüne yönelik tedaviler ön plana çıkmaktadır.

bottom of page