top of page

Amaçlarımız

  1. Böbrek hastalıklarının erken tanısı ve tedavi yöntemlerini bilimsel bilgiler ışığında uygulanmasına destek sağlamak.

  2. Böbrek yetmezliğinin tanısı ve tedavisinin uzmanlık ve tecrübe gerektiğinin bilinci ile bu konuda uzmanlaşmış sağlık ekibini özendirmek.

  3. Böbrek yetmezliğinin ülke ve halkımız için öneminin bilinci ile hareket ederek, ülkemizin şartlarına uygun tedavi sistemlerini duyurmak.

  4. Böbrek yetmezliğinin tedavisinin zorunluluk ve süreklilik istemesi, bu tedavinin sürdürülmesinin hastanın aktif katılımını gerektirir. Hastalarımızın tanı ve tedavinin her aşamasında bilgilendirilmesini sağlamak.

  5. Hastalarımıza son dönem böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan, hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli seçenekleri hakkında bilgi edinmesini sağlamak. 

  6. Böbrek naklinin uygun hasta grubunda, en iyi tedavi şeklinin olduğu bilinciyle konunun önemini halkımıza anlatmak.

  7. Böbrek yetmezliği tanı ve tedavisi ile ilgili her türlü proje ve uygulamaları desteklemek.

  8. Organ bağışı konusunda geniş kitlelere ulaşarak organ naklinin yaygınlığını artırmak.

  9. Böbrek yetmezliği hastalarının yaşam süresi ve kalitesini artıracak her türlü proje ve çalışmayı desteklemek.

bottom of page