top of page

Niçin Böbrek Nakli Tercih Edilmelidir?

Mutlu bir aile ve böbrek nakli

Böbrek nakli, kronik böbrek yetmezliği tedavisinde sağladığı bir çok avantaj ile tercih edilen tedavi yöntemi haline gelmiştir. Böbrek naklinin tercih edilmesinde başlıca sebepler şunlardır:

 

Uzun Yaşama Süresi Beklentisi

Böbrek nakli uygulanan hastaların yaşam süresi beklentileri diğer tedavileri uygulayan hastalara göre 2-3 kat daha uzundur. Bunun sebebi diyaliz tedavisinin böbrek fonksiyonlarının ancak %5 ini gerçekleştirebilmesidir. Diyaliz tedavilerinin önemli komplikasyonları mevcuttur. Diyalizin en önemli yan etkisi kalp ve damar sisteminde oluşturduğu damar sertliği ve kireçlenmedeki artıştır. Aşağıdaki grafik incelendiğinden 20-39 yaş grubunda diyaliz tedavisi gören bir hastanın ömür beklentisi 14 yıl iken, böbrek nakli uygulanan hastalarda ömür beklentisi 31 yıldır.

Daha Yüksek Yaşam Kalitesi

Hemodiyaliz ve periton diyalizi hastanın yaşamını oldukça kısıtlayan ve zaman isteyen uygulamalardır. Böbrek nakli ise hastanın normal yaşam standartlarına yaklaşan yaşam tarzıyla seçkin bir tedavi yöntemidir. Diyaliz hastaları ileri derece sıkı diyet uygulamaları ve sınırlı sıvı tüketme durumuyla karşı karşıyadır. Oysa böbrek nakli uygulanan hastalarda diyet kısıtlamaları çok sınırlıdır. Diyaliz hastaları seyahat ihtiyaçları durumunda önceden diyaliz için randevu almak zorundadır. Böbrek nakli ile seyahat özgürlüğü sağlayarak hastaların ulaşım ve tatil ihtiyaçlarını özgürce karşılamalarını sağlar.

 

Diyalizden Kurtulmak

Hemodiyaliz tedavisi haftada 3 gün 4 saatlik seanslar şeklinde uygulanır. Bu tedavinin uygulanması için diyaliz merkezlerine hastaların gitmesi gerekir. Ayrıca diyaliz için kolda yapılan bir işlem (Fistül operasyonu) ile koldaki akımın artırılması gerekir. Bu oluşan sisteme her diyalizde 2 iğne takılması ile diyaliz makinesine bağlanılır. Diyaliz seansı boyunca hasta yatağında yatar ve sınırlı hareketlere izin verilir. Diyaliz esnasında kramp,tansiyon düşmeleri, baş ağrısı gibi şikayetler izlenir. Böbrek nakli ise diyalizden kurtulmayı sağlayarak hastaların tedavisinin çok daha kolay gerçekleştirilmesine imkan tanır. Hastaların birçok iğne ve ilaç uygulaması gerekir. Böbrek nakli ile bu zorluklardan kurtulmak ümidi, hastalarda önemli bir motivasyon kaynağıdır.  

 

Üretken olmak

Diyaliz hastaları böbrek nakli sonrası eski işlerine yeniden dönerler, evlenebilir ve çocuk sahibi olabilirler. Oysa diyaliz tedavisi esnasında bunları yapabilmeleri çok zordur. Diyaliz tedavisi gören çocukların çok büyük kısmı okullarını bırakmak zorunda kalırlar. Böbrek nakli uygulanan çocukların neredeyse hepsi okullarına ve eğitim hayatlarına devam ederler. Böylece sosyal ve psikolojik gelişimlerini devam ettirirler.

 Daha Ekonomik Tedavi Seçeneği

 Hemodiyaliz ve periton diyalizinin toplam tedavi maliyeti yıllık 35000 TL düzeyindedir. Bu tedavinin sürekli yapılması ihtiyacı tedavinin ekonomik maliyetini önemli bir toplumsal sorun haline getirir. Diyaliz tedavileri sırasında hasta yatış ihtiyacı böbrek nakline göre oldukça yüksektir. Bütün bu ekonomik maliyetlere rağmen hastaların birçoğu ne yazık ki üretken bir insan haline gelememektedir. Buda ayrı bir ekonomik maliyettir.  

 

Aile ve Toplum Üzerine Olumlu Etkiler

 Böbrek yetmezliği sadece hastayı değil, aileyi ve toplumu ilgilendiren boyutta sosyal sorunlara yol açar. Diyaliz hastaları sürekli ekonomik ve sosyal desteğe muhtaç hasta gurubudur. Hastaların büyük kısmı diyaliz tedavileriyle işlerini kaybederler, aile düzenleri bozulur. Bu ise birçok sosyal sorunlara yol açar. Böbrek nakli ise bireyi tekrar üretken ve toplum içinde kendine güvenen bir konuma ulaştırır.

bottom of page