top of page

Operasyon - Canlıdan Böbrek Nakli

ameliyathane, canlıdan böbrek nakli
Böbreğin Laparoskopik Yöntemle Çıkarılması

 Kapalı ameliyatların, açık ameliyatlara göre pek çok avantajı bulunuyor.

 Açık operasyon, böbreğin olduğu bölgeye, 15-20 cm uzunluğunda kesilerle yapılıyor.

 Kapalı operasyonlarda ise bu kesinin yerine vücuda 1 cm'lik bir kesiden sokulan kamera yardımı söz konusudur.

 Günümüzde bu teknoloji ile ameliyat sonrası iyileşme süreci çok kısalmış durumda. Laparoskopik teknik sayesinde böbrek vericilerinin birkaç günde eve dönebilmesi ve bir haftada normal hayata devam edebilmesi sağlanıyor.

Böbreğin Alıcıya Nakledilmesi

Böbrek naklinde alıcı operasyonu, 60 yıl öncesinde olduğu gibi, değişmeden günümüzde de aynı şekilde yapılıyor. Ameliyat sırasında nakledilen böbrek kasığın hemen üzerine, sağ veya sol tarafa yerleştirilir.

 Bu böbreğin atardamarı karın alt kısmında bulunan büyük bir atardamara, toplardamarı da yine karnın bu kısmında bulunan büyük bir toplardamara dikilir. İdrar borusu ise mesaneye ağızlaştırılır.  İdrar bağlantısı yapılırken, idrar yoluna bir stent takılıyor. Bu stentin 3-4 hafta sonra alınması gerekiyor. 
Uygun şartlarda tüm bu ameliyat 2-4 saat kadar sürer. Her ameliyatın kendine göre riski olduğu gibi böbrek nakli ameliyatının da riski vardır. Fakat gelişen yeni teknikler sayesinde ameliyat sırasında ölüm oranı %1'in altına inmiştir.

Ameliyat sırasında, genellikle canlı vericilerden alınan böbrekler hemen çalışmaya başlar ve bir daha diyalize girme gereksinimi kalmaz.

Servis Takibi

Ameliyattan sonra hastanede kalma süresi her şeyin normal geliştiği ve sürdüğü koşullarda, ortalama 1 hafta kadardır. Bu sürenin bitimine doğru ünite görevlileri hasta eğitimine başlarlar. Hastaya ateş, nabız, tansiyon ölçümü, günlük idrar miktarı takibinin nasıl yapılacağı öğretilir. İlaç dozları, saatleri ve kullanım şekli hakkında bilgi verilir, eve çıktıktan sonra dikkat edilecek noktalar belirtilir.Hastanın genel durumu uygun hale geldiğinde, poliklinik kontrolüne çağrılarak taburcu edilir.

bottom of page