top of page

Risk Faktörleri Niçin Önemlidir?

Dağcı

Böbrek hasarına yol açarak kronik böbrek yetmezliğine sebep olan bazı hastalıklar vardır. Ülkemizde ve Dünya'da Diabet (Şeker Hastalığı)  ve Hipertansiyon (Tansiyon Yükselmesi) en sık böbrek yetmezliğine sebep olan hastalıklardır. Kronik böbrek yetmezliği tanısı konan hastaların büyük kısmında bu iki hastalıktan biri veya herikisi mevcuttur.

 

Sizde Diabet veya Hipertansiyonun mevcut olması kesinlikle diyalize girmek zorunda olacağınız anlamına gelmez. Sadece toplumdaki diğer insanlara göre daha yüksek oranda kronik böbrek yetmezliğine aday olduğunuz anlamına gelir. Size düşen bu hastalıklar mevcutsa koruyucu önlemleri daha titizlikle uygulamanız gerekeceğidir. Bununla birlikte ailenizde anne, baba veya kardeşlerinizde diyalize girmek zorunda kaldılar ise sizin için risk daha da yükselecektir.

bottom of page