top of page

Periton Diyalizi İşlemi

Periton Diyalizi İçin Hazırlıklar

Periton diyalizi yapılacak odanın havalandırılması ve aydınlatılması sağlanır.

Diyaliz için gerekli tüm malzemeler hazırlanır.

Diyaliz sıvısı ısıtılarak vücud ısısına gelmesi sağlanır.

Maske takılır.

Değişim yapılacak sehpa silinir.

Eller yıkanır.

Diyaliz sıvısı poşetinden ayrılarak sehpanın üzerine konur.

Boşaltma

Yeterli süre beklendikten sonra boşaltma için hazırlıklar yapılır.

Katater ile boşaltma torbasının bağlantıları yapılır.

Batın içindeki sıvının boşalması için atık torbası aşağı indirilir.

Doldurma

Boşaltmayı takiben doldurma işlemine geçilir.

Kilitler açılarak diyaliz sıvısının karın içine geçmesi sağlanır.

Yeterli sıvı verildikten sonra  bağlantılar ayrılır ve kataterin ucuna kapak takılır.

Katater uygun şekilde kapatılır.

Bekleme

Diyaliz sıvısı batına doldurulduktan sonra bekleme durumuna geçilir.

Günlük hayat aktivitesine dönülür.

4-6 saat sıvının karında kalması sağlanır.

bottom of page