top of page

Tedavi Planı

 

Böbrek Yetmezliğinde Tedavi Planı Nasıl Olmalıdır?

 

Size böbrek yetmezliği tanısı konduğunda nefroloğunuz ( böbrek hastalıkları uzmanı) hastalığınızın durumu ve gidişatı hakkında gerekli bilgileri verecektir. Size diyet önerileri ve ilaç tedavileri uygulayacaktır. Bu tedavilerin amacı azalmış böbrek fonksiyonlarını korumak ve size diyaliz gerekme ihtiyacını en aza indirmektir:

 

1)       Düzeltilebilir sebepleri bulmak ve tedavi etmek:

 

a.         Şeker hastalarında kan şekeri normal  seviyelerde tutulur.Bunun için ağızdan alınan haplar ve insülin kullanılır.

 

b.       Sıvı dengesinin sağlanması: Sıvı kayıpları tansiyonu düşürerek böbreğin beslenmesini bozabilir. Sıvı yüklenmesi ise ciddi kalp ve akciğer sorunlarına yol açabilir.

 

c.        Diyetin düzenlenmesi.

 

2)       Kalp ve damar sistemi sorunlarını en aza indirmek

 

3)       Kan basıncını normal seviyelerde tutmak: Normal insanlarda kan basıncı 120/80 mm Hg dir. Böbrek hastalarında tansiyonu normal seviyelerde tutmak için  böbrek fonksiyonlarının bozmayan tansiyon düzenleyici ilaçlar tercih edilir.

 

4)       Böbrekte oluşan hasarın ilerlemesini durdurmak

 

5)       Kolesterol tablosunu düzeltmek: Kolesterol ve yağ tablosunu düzeltmek için diyetler ve ilaç tedavileri uygulanır.

 

6)       Kansızlığı tedavi etmek: Demir içeren ilaçlar ve Eritropoetin hormonu ile kansızlık tedavi edilmelidir.

 

7)       Potasyum Yükselmesini önlemek: Kan potasyum düzeyi yakından takip edilmelidir. Düşük potasyum içeren diyet, potasyum düşürücü ilaçlarla potasyum düşürülür. Bunlara rağmen potasyum yükselmesi gelişirse diyaliz başlanabilir.

 

8)       Kalsiyum ve kemik dengesini korumak: Kalsiyum yükselmesinden kaçınmak gerekir. Diyetle ayrıca fosfor kısıtlaması gerekir.

 

9)       Oluşan şikayetlerin önlenmesi ve tedavisi

 

 

 

 

 

Diyaliz İçin Hastanın ve Ailenin Eğitimi

 

Diyaliz gereksinimi hastaya uygun şekilde hastaya anlatılır. Diyalize planlı başlamanın birçok riski azalttığı bir gerçektir. Hastalar diyaliz hakkında kötü önyargıları bırakmalıdır. Diyaliz günümüzde hastalarımız için bir nimettir. 15-20 yıl önce diyaliz gereken hastalar, diyaliz merkezlerinin yetersizliği sebebiyle ölmekteydi. Günümüzde ise diyaliz gelişmiştir ve diyaliz hastaları yıllarca normale yakın bir hayat sürebilmektedir.

 

 Diyaliz için bilgilenmenin sağlanması: Bunun için

 

a.        Aile bireylerinin ve çevrenin desteği sizi doğru tedavi konusunda yüreklendirir.

 

b.       Böbrekler ve görevleri hakkında bilgi sahibi olun

 

c.        Böbrek yetmezliği arttığında oluşacak şikayetleri öğrenin

 

d.       Hemodiyaliz ve Karın diyalizi öncesi, sonrası ve sorunları hakkında bilgi sahibi olun.

 

e.        Hangi diyaliz yönteminin uygun olacağı konusunda bilgi edinin.

 

f.         Damarlarınızı nasıl koruyacağınızı öğreniniz.

 

g.        Hemodiyaliz için damaryolu çeşitleri ve önemi konusunda bilgilenin.

 

h.       Bir diyaliz merkezine gidin ve hastalarla görüşün.

 

i.         Periton diyalizi uygulayan hastalarla görüşün.

 

j.         Böbrek Nakli ve yapılacak hazırlıklar konusunda bilgi sahibi olun.

 

k.       Gerekirse psikolog ve psikiatristlerden psikolojik yardım alın.

 

 

Tedavi Ekibiniz

Böbrek yetmezliğinin takipi ve tedavisi bir ekip çalışmasına ihtiyaç duyar. Ekipteki her kişinin tedavinin bir kısmından sorumludur. Tedavi ekibinin lideri hastadır. Başlangıçta her kişinin ne iş yaptığını anlamak karmaşık gelebilir. Ama ekibinizi tanıdıkça siz ve ailenizin bir parçası olarak göreceksiniz. Bir ekip çalışması en iyi tedavinin sürdürülmesi için zorunludur.

 

Nefrolog:  Böbrek fonksiyonları ve böbrek hastalıkları konusunda uzmanlaşmış hekimlerdir. Nefroloji üst ihtisas olup dahiliye ihtisasının üzerine yapılmaktadır. Görevi böbrek hastalığınıza tanı koymak ve böbrek fonksiyonlarının korunması için sizi takip etmektir. Poliklinikte sizi muayene eder. Kan tetkikleri, idrar tetkikleri, Radyolojik tetkiklerinizi değerlendirir ve  ilaç tedavinizi düzenler. Ekibin koordinatörü ve sorumlusudur. Nefrologunuza siz ve aileniz merak ettiğiniz soruları sorun  ve şikayetlerinizi  anlatın.Sorularınızı hatırladıkça bir kağıda yazın ve böylece soruları daha düzenli bir şekilde doktorunuza sorabilirsiniz.

 

Hemşireler: Tedavi seçenekleri ve günlük bakım ile ilgili soruları yanıtlamak için uygun kişilerdir. Hemşireler diyaliz öncesi hastalar ve yeni diyalize başlamış hastalar için eğitimci olarak hizmet verebilirler. Size tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirmek isteyeceklerdir. Hemşireler hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli konularında uzmanlaşmış olabilirler.

 

Diyetisyen: Size sağlıklı kalabilmeniz için, en uygun diyet programını önerir.  

 

Sosyal Hizmet Uzmanı: Diyaliz tedavisinin finansmanı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili işlemler, Emeklilik işlemleri, Malüllük işlemleri hakkında size yardımcı olacaklardır.

 

Bir çok insanın sağlık ekibine soracağı sorular için bir defterleri vardır. Sizde böyle bir defter edinin ve gerekli notları tutun.

 

Diyaliz merkezlerinin ve hasta dernekleri ve vakıfların bu konudaki eğitim programlarına katılmak size yeni insanlar tanımak ve tedaviniz hakkında yol gösterici olabilir.

 

 

 

bottom of page