top of page

Böbrek yetmezliği Merkezi

AMAÇLARIMIZ ve HEDEFLERİMİZ

 

1-Böbrek hastalıklarının erken tanısı ve tedavi yöntemlerini bilimsel bilgiler ışığında uygulamak.

 

2-Böbrek yetmezliğinin tanısı ve tedavisinin uzmanlık ve tecrübe gerektiğinin bilinci ile bu konuda uzmanlaşmış sağlık ekibi oluşturmak.

 

3-Böbrek yetmezliğinin ülke ve halkımız için öneminin bilinci ile hareket ederek, ülkemizin şartlarına uygun tedavi sistemleri geliştirmek.

 

4-Böbrek yetmezliğinin tedavisinin zorunlu ve süreklilik istemesi bu tedavinin sürdürülmesinin hastanın aktif katılımını gerektirir. Hastalarımız tanı ve tedavinin her aşamasında bilgilendirilmesini sağlamak.

 

5-Hastalarımıza böbrek yetmezliği tedavisinde, hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli seçeneklerinin sunulmasının sağlanması. Hastanın tedavi seçenekleri içinde hasta ve uzmanların görüşleri doğrultusundan tedavi seçeneklerinin uygulanmasının gerçekleştirilmesi.

 

6-Böbrek Naklinin uygun hasta grubunda, en iyi tedavi şeklinin olduğu bilinciyle konunun önemini halkımıza anlatmak.

 

7-Böbrek yetmezliği tanı ve tedavisi ile ilgili her türlü proje ve uygulamaları desteklemek.

 

8-Organ Bağışı konusunda geniş kitlelere ulaşarak organ naklinin yaygınlığını artırmak.

 

 9-Böbrek yetmezliği hastalarının yaşam süresi ve kalitesini artıracak her türlü proje ve çalışmayı desteklemek.

 

Şu an için ülkemizde 60.000'e yakın diyalize giren hasta mevcuttur. İstatistikler bu hasta sayısının hızla   artacağını göstermektedir. Gelecekte böbrek yetmezliği tanı ve tedavisi daha da önemli bir konuma gelecektir.  

bottom of page